SAMENWERKEN IS ONZE KRACHT

SAMENWERKEN IS ONZE KRACHT

ONS KANTOOR

LT Advocatenkantoor is per 1 oktober 2018 verhuist van de Ruimtesonde 13 in Amersfoort naar Wezep. U bent van harte welkom in ons nieuwe kantoor aan de Zuiderzeestraatweg 559 in Wezep voor al uw juridische vragen.

LT Advocatenkantoor is een dynamisch en ambitieus advocatenkantoor. Wij leveren juridisch hoog kwalitatieve, accurate en efficiënte diensten. Wij willen weten wat de ambities en drijfveren van onze cliënten zijn op het moment dat zij een plan of probleem hebben. Onze voorkeur gaat uit naar een oplossing buiten de rechtszaal, maar soms is een procedure bij de rechtbank onvermijdelijk.

Samenwerken is onze kracht. Samen met u als cliënt streven de advocaten binnen ons kantoor naar een maximaal resultaat. Juridisch maatwerk betekent binnen ons kantoor dat u daadwerkelijk direct contact heeft met de advocaat die uw zaak behartigt.

LT Advocatenkantoor is snel inzetbaar bij spoedkwesties. Ook buiten de gangbare kantoortijden wordt gewerkt. Vanaf het moment van de aanname van de opdracht tot het moment van sluiten van het dossier, is de zaak in één hand. De cliënt heeft dan ook één vast aanspreekpunt.

ADVOCAAT

Jennita Lodewijk

Jennita Lodewijk is gespecialiseerd in het personen- en familierecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht, huurrecht en algemeen civiel recht. Zij heeft een ruime kennis en ervaring in het begeleiden van echtscheidingen en andere familierechtelijke vraagstukken, zoals gezag, alimentatie, omgangsregeling en verdeling. Jennita staat daarnaast cliënten bij in algemeen civiel rechtelijke zaken.

Advocaat sinds 2013

Opleiding: Nederlands recht, Universiteit Utrecht

mr. J.H. Lodewijk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Personen en familierecht met subcategorie echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen en mediation
  • Arbeidsrecht
  • Ondernemingsrecht

Voorgaande registratie verplicht de advocaat elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten minstens tien opleidingspunten te behalen op het genoemde rechtsgebied.

Contact

Jennita Lodewijk
E-mail: j.lodewijk@lt-advocaten.nl
Telefoon: 038-760 02 65

EXPERTISE

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer. Arbeid is het grootste kapitaal van de onderneming. De arbeidsovereenkomst wordt gedefinieerd als de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

ONDERNEMINGSRECHT

Het ondernemingsrecht omvat een omvangrijk werkterrein. Ondernemingsrecht wordt ook wel handelsrecht genoemd en is een onderdeel van het recht dat betrekking heeft op verhoudingen in het economisch verkeer.

FAMILIERECHT

Het personen- en familierecht betreft grote materiële en immateriële belangen. Financiële en zakelijke doelstellingen staan soms lijnrechte tegenover ethiek en emotie. Goede juridische bijstand en advies is noodzakelijk bij zaken als echtscheiding, alimentatie, gezag over kinderen, omgangsregelingen, uithuisplaatsingen en huwelijksvermogensrecht.

PROCESRECHT

LT Advocatenkantoor is gespecialiseerd in het voeren van gerechtelijke procedures (bodem procedures en korte gedingen) en arbitrageprocedures.

ALGEMEEN CIVIEL RECHT

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

BESLAGRECHT

Het beslag- en executierecht omvat een omvangrijk rechtsgebied. Het bestrijkt niet alleen het werkterrein van de advocaat of jurist, maar ook het werkterrein dat bij uitsluiting aan de gerechtsdeurwaarder toebehoort. Het beslag- en executierecht kan het beste getypeerd worden als het sluitstuk van het procesrecht.

CONTRACTENRECHT

Veel geschillen ontstaan vanwege het onvoldoende of onduidelijk vastleggen van afspraken. Daarnaast blijkt het dat afspraken op bepaalde momenten helemaal niet worden vastgelegd. Het gevolg kan zijn: langdurige en kostbare procedure bij de rechter. Voorkom dit door uw afspraken goed vast te leggen!

HUURRECHT

Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. Het voorwerp van huur is een zaak.

INCASSO ADVOCAAT

Elke ondernemer krijgt er mee te maken: debiteuren die niet betalen. Geen onderneming kan het zich veroorloven dat te veel debiteuren onbetaald blijven. Het begint met een goed debiteurenbeleid. Maar een goed debiteurenbeleid is niet altijd voldoende. Soms zijn andere, hardere maatregelen noodzakelijk en is zelfs de gang naar de rechter nodig. In het uiterste geval zal het faillissement van de debiteur moeten worden aangevraagd.

ACTUEEL

Contact

LT Advocatenkantoor
Zuiderzeestraatweg 559
8091 CP Wezep
E-mail: info@lt-advocaten.nl
Telefoon: 038-760 02 65

Alle rechten voorbehouden © LT Advocatenkantoor